Обадете се за финансови услуги (02) 958 1590
Счетоводство

В процеса на своята дейност всеки бизнес се нуждае от прецизна отчетност и навременни консултации по въпросите на данъците, финансовото състояние на предприятието, паричния поток , комуникация с органите на държавната администрация и администриране на персонала.

Ние имаме опит в много отрасли на стопанския живот и може да ви предложим съвместна работа с висококвалифициран персонал и външни сътрудници в областта на одита, счетоводството и правото.

Предлагаме Ви стриктно обслужване основаващо се на най-важните ни принципи:

- Изготвяне на индивидуална финансово-счетоводна политика, съобразена с дейността и вида на организацията Ви

- Оптимизиране на данъците, чрез дългосрочна данъчна стратегия

- Добра счетоводна практика прилягаща на особеностите на дейността Ви

- Минимизиране на Вашия риск

- Редуциране преките Ви разходи за персонал, както и време за обучението му, мотивация за качествена работа и поддържане на работни места

- Подобряване доходността от заниманията Ви след спестеното време и енергия

- Безупречно ниво на обслужване и комуникация за всеки клиент

- Актуална, вярна и представителна счетоводна отчетност поднесена навреме, за да послужи при вземането на адекватни ръководни решения

 

Aueaa?nee    English   Deutsch  

Нашите предимства

» Прецизно и качествено счетоводно обслужване

» Индивидуален подход

» Адекватни цени

» Пълна конфиденциалност на информацията

» Обслужване на български, английски и немски език без допълнително заплащане

» Посещения на място при клиента

» Комуникация с институции, доставчици и клиенти

» Екип от опитни професионалисти

 

АССП

От януари 2009 год. Finwork е член на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия

Начало | Услуги | За нас | Партньори | Добре е да знаете | Контакти и запитване